ร้านยา ธนพลฟาร์มาซี

เจ้าของคุณพ่อ คุณแม่ ใจดี เปิดร้านให้ลูกชาย หนุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะ