ร้านยาใจดี ปตท.เพชรเกษม

เจ้าของร้านใจดี เหมือนชื่อร้านเลยค่ะ มีเภสัชกรปฏิบัติงานเต็มเวลา สามารถไปใช้บริการได้นะคะ