ร้านขายยา DD Pharmacy 6 สาขา เป็นร้าน Chain store บริหารโดย ชาวรัสเซีย

Chain store ดีดี ฟาร์มาซี  : พบกับผลงานเราและสินค้าของลูกค้าเรา

ดีดี ฟาร์มาซี ได้ทุกสาขา ลาดพร้าว98, เสนานิคม, หอการค้า, จันเกษม,

หัวนา(หัวหิน), บ่อนไก่(หัวหิน)